Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.holiday.gr/member.php?member_id=2755
Τρέχουσα τιμή : 486684
Προηγούμενη τιμή : 676703
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 39.04%