Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.interdynamic.net/vacprop.php?vacpropertyID=2517
Τρέχουσα τιμή : 486684
Προηγούμενη τιμή : 676703
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 39.04%