Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.terrakerkyra.gr/advert/gr/hotels/capital.html
Τρέχουσα τιμή : 981331
Προηγούμενη τιμή : 1357414
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 38.32%