Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.greekhotel.net/ionian/corfu/apraos/
Τρέχουσα τιμή : 98295
Προηγούμενη τιμή : 123409
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 25.55%