Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.villageinn.gr/index_gr.htm
Τρέχουσα τιμή : 2580237
Προηγούμενη τιμή : 3617521
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 40.2%