Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.presidentzante.com/
Τρέχουσα τιμή : 10296368
Προηγούμενη τιμή : 5651652
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -45.11%