Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.hotel-palladium.gr/
Τρέχουσα τιμή : 6440469
Προηγούμενη τιμή : 5078298
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -21.15%