Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.flegra.gr/
Τρέχουσα τιμή : 9836456
Προηγούμενη τιμή : 5706644
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -41.98%