Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.bookhotels.gr/hotel_card.asp?id=168
Τρέχουσα τιμή : 1259927
Προηγούμενη τιμή : 974188
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -22.68%