Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.shop-ellas.com/members/a00040/
Τρέχουσα τιμή : 4067627
Προηγούμενη τιμή : 1966892
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -51.65%