Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.matina.gr/
Τρέχουσα τιμή : 5468164
Προηγούμενη τιμή : 14022763
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 156.44%