Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.yachtnet.gr
Τρέχουσα τιμή : 10834362
Προηγούμενη τιμή : 20190193
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 86.35%