Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.eldico.gr
Τρέχουσα τιμή : 11093596
Προηγούμενη τιμή : 12279051
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 10.69%