Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.greekhotel.com/crete/matala/matala-valley/
Τρέχουσα τιμή : 98295
Προηγούμενη τιμή : 123409
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 25.55%