Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.bluesea.gr/
Τρέχουσα τιμή : 6916884
Προηγούμενη τιμή : 3836503
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -44.53%