Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.holidayshop.gr/resort/resort.asp?ElementId=10742
Τρέχουσα τιμή : 352108
Προηγούμενη τιμή : 249835
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -29.05%