Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.dovra.eu/
Τρέχουσα τιμή : 3446060
Προηγούμενη τιμή : 1563621
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -54.63%