Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.eden.gr/
Τρέχουσα τιμή : 4151725
Προηγούμενη τιμή : 5640577
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 35.86%