Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.lux-hotels.com/hotel.php?id=3166
Τρέχουσα τιμή : 522738
Προηγούμενη τιμή : 511385
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -2.17%