Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.lesamis.gr/
Τρέχουσα τιμή : 7345009
Προηγούμενη τιμή : 3210000
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -56.3%