Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.caboverde.gr/
Τρέχουσα τιμή : 3924647
Προηγούμενη τιμή : 5448866
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 38.84%