Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.bookings.net/hotel/gr/apolloniahoteapartme.html?aid=315472
Τρέχουσα τιμή : 185900
Προηγούμενη τιμή : 178267
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -4.11%