Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.booking.com/hotel/gr/aphroditeastirpalace.html?aid=310786
Τρέχουσα τιμή : 1063
Προηγούμενη τιμή : 1490
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 40.17%