Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.bookings.org/hotel/gr/avatmentssites.html?aid=310786
Τρέχουσα τιμή : 107673
Προηγούμενη τιμή : 42312
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -60.7%