Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.austriahotel.com/htmlsite/GR/grhome.htm
Τρέχουσα τιμή : 5507950
Προηγούμενη τιμή : 4634838
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -15.85%