Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.athens-hotels.gr/hotel_card.asp?id=73
Τρέχουσα τιμή : 9407061
Προηγούμενη τιμή : 10968446
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 16.6%