Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.amalia.gr/athens/
Τρέχουσα τιμή : 1915795
Προηγούμενη τιμή : 2304464
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 20.29%