Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.villadouka.gr/
Τρέχουσα τιμή : 1897042
Προηγούμενη τιμή : 1725849
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -9.02%