Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.greekviews.com/accomm/marilena-apartments/
Τρέχουσα τιμή : 1549840
Προηγούμενη τιμή : 1428458
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -7.83%