Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://web.mac.com/pelechas/Apartments_Alexandra/Welcome.html
Τρέχουσα τιμή : 613
Προηγούμενη τιμή : 1008
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 64.44%