Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.zanteweb.gr/apartments/kuris-apartments/
Τρέχουσα τιμή : 240405
Προηγούμενη τιμή : 213007
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -11.4%