Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.alykes.com/apartments/ionian-view/
Τρέχουσα τιμή : 1335530
Προηγούμενη τιμή : 1470377
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 10.1%