Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.roditsapatritsia.gr/
Τρέχουσα τιμή : 23636785
Προηγούμενη τιμή : 8568683
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -63.75%