Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.portovalitsa.gr/
Τρέχουσα τιμή : 3584092
Προηγούμενη τιμή : 3502827
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -2.27%