Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.best-hotels.gr/results.asp?xenod=223
Τρέχουσα τιμή : 6701289
Προηγούμενη τιμή : 12492773
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 86.42%