Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.best-hotels.gr/results.asp?xenod=413
Τρέχουσα τιμή : 8332875
Προηγούμενη τιμή : 6701289
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -19.58%