Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.konstantinidis.8k.com/
Τρέχουσα τιμή : 1006
Προηγούμενη τιμή : 1117
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 11.03%