Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.karidi-beach.gr/
Τρέχουσα τιμή : 13280968
Προηγούμενη τιμή : 5089106
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -61.68%