Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.georges.gr/
Τρέχουσα τιμή : 15064987
Προηγούμενη τιμή : 4626380
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -69.29%