Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.sevdali.gr/
Τρέχουσα τιμή : 11738285
Προηγούμενη τιμή : 7939912
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -32.36%