Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.petronikolis.gr/
Τρέχουσα τιμή : 20526341
Προηγούμενη τιμή : 2659254
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -87.04%