Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.pelion.com.gr/ioanna.htm
Τρέχουσα τιμή : 1837796
Προηγούμενη τιμή : 967355
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -47.36%