Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.apanemia.gr/
Τρέχουσα τιμή : 17643546
Προηγούμενη τιμή : 3615583
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -79.51%