Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.konitsa.biz/spitivoula/
Τρέχουσα τιμή : 21405520
Προηγούμενη τιμή : 7297798
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -65.91%