Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.diakoporama.gr/cgi-bin/pages/accom.pl?epixcode=060827235817
Τρέχουσα τιμή : 772200
Προηγούμενη τιμή : 467766
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -39.42%