Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.lakis-papigo.gr/
Τρέχουσα τιμή : 12596715
Προηγούμενη τιμή : 4347823
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -65.48%