Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.alkiszopoglou.gr/
Τρέχουσα τιμή : 6975031
Προηγούμενη τιμή : 4371618
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -37.32%