Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.natasazenetzi.gr/
Τρέχουσα τιμή : 6983989
Προηγούμενη τιμή : 9072154
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 29.9%