Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.fragilevastness.com/
Τρέχουσα τιμή : 12246448
Προηγούμενη τιμή : 12608573
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 2.96%