Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.kiss922.gr/
Τρέχουσα τιμή : 1365027
Προηγούμενη τιμή : 1487261
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 8.95%